» Gwarancja
Gabinety Bartler, ul. Nowy Rynek 23, 24-300 Opole Lubelskie, tel. 605 661 580

Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja na prace protetyczne wynosi 5 lat przy zachowaniu wizyt kontrolnych co 6 miesięcy, które obejmują przegląd oraz w razie potrzeby higienizację. Gwarancja wchodzi w życie po wykonaniu całego planu leczenia który ustala lekarz w konsultacji z pacjentem na wizycie ustalającej plan leczenia.

Utrata gwarancji następuje w przypadkach:

  • niedotrzymania wizyt kontrolnych co 6 miesięcy
  • przerwania zaplanowanego leczenia
  • niestosowania się do zaleceń odnośnie higieny jamy ustnej
  • złego stanu higieny jamy ustnej
  • uszkodzeń na skutek działania sił zewnętrznych , urazy mechaniczne
  • na skutek zaawansowanych periodontopatii, bruksizmu
  • samodzielnego ingerowania w pracę
  • gwarancja na leczenie kanałowe obejmuje poprawność opracowania i wypełnienia kanałów. Nie obejmuje powikłań leczenia, których wystąpienie nie jest zależne od lekarza dentysty.
2015 (c) bartler.pl | stony.pl | polityka cookies Up